icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin icon-share icon-close icon-whatsapp
Vergoeding

Vergoeding

PsyValens is voor de GGZ een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Voor u betekent dit dat, afhankelijk van uw polisvoorwaarden, uw verzekeraar tussen de 65% en 100% van ons factuurbedrag zal vergoeden. Het is goed dit vooraf te checken bij uw zorgverzekeraar.

Enkele zorgverzekeraars hebben ons in staat gesteld rechtstreeks aan hen te factureren, maar bij het merendeel van de verzekeraars kunnen wij onze factuur niet namens u aanbieden. Dit zult u zelf moeten doen, waarna uw verzekeraar het te vergoeden deel op uw rekening voldoet.

Wanneer u niet in staat bent een eventueel restbedrag te voldoen, neemt u dan contact met ons op. Wij zoeken dan graag met u naar een gepaste oplossing.

Hoogte van het eigen risico

Het standaard eigen risico bedraagt € 385,-. Dit betekent dat u de eerste € 385,- aan zorgkosten zelf dient te betalen voordat uw zorgverzekeraar de kosten dekt. Indien u heeft gekozen voor een verhoogd eigen risico, kan dit bedrag hoger zijn dan € 385,-. De precieze hoogte van uw eigen risico staat vermeld in uw ziektekostenpolis. Als u meer informatie wenst over het eigen risico, raden we u aan contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Elk jaar bepaalt de overheid de hoogte van het standaard eigen risico. In sommige gevallen kunt u in aanmerking komen voor compensatie van het eigen risico. Meer informatie hierover is te vinden op www.rijksoverheid.nl.

Samenwerkingen met Zorgverzekeraars 2024:

Hoewel PsyValens geen gecontracteerde zorgverlener is, hebben we uitzonderingen gemaakt in samenwerking met bepaalde zorgverzekeraars, zoals hieronder toegelicht.

 1. Contracten met Zorgverzekeraars:

PsyValens heeft overeenkomsten gesloten met de volgende zorgverzekeraars:

 • Menzis
 • Caresq
 • CZ
 • Aevitea
 • VGZ
 • DSW
 • Ditzo
 • Saland
 • RMA Healthcare
 • CAK (Onverzekerbare Vreemdelingen)

Deze overeenkomsten omvatten vergoedingen volgens afgesproken tarieven.

 1. Betaalovereenkomsten met Zorgverzekeraars:

PsyValens heeft betaalovereenkomsten met de volgende verzekeraars:

 • Zilveren Kruis
 • FBTO
 • Friesland
 • ONVZ

Deze betaalovereenkomsten kunnen wij rechtstreeks declareren via VeCoZo bij de vermelde verzekeraars. Het percentage van de factuur dat wordt vergoed, wordt bepaald aan de hand van de polis van de cliënt en kan variëren per zorgverzekeraar en polis.

 

Toegankelijke Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) onder de Zorgverzekeringswet (Zvw)

De Zorgverzekeringswet (Zvw) vormt het fundament van de gezondheidszorg in Nederland en strekt zich ook uit tot de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Deze wet zorgt ervoor dat zowel verzekerden als niet-verzekerden toegang hebben tot kwalitatieve GGZ-diensten.

Voor Verzekerden: Verzekerden in Nederland zijn verplicht een basiszorgverzekering af te sluiten bij een zorgverzekeraar. Onder deze basisverzekering valt ook de dekking voor GGZ. Verzekerden hebben recht op diagnostiek en behandeling voor psychische aandoeningen, variërend van depressie en angststoornissen tot meer complexe psychiatrische ziekten. De kosten van GGZ-behandelingen worden doorgaans volledig of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar, afhankelijk van het type zorg en de polisvoorwaarden.

Voor Niet-Verzekerden: Ondanks dat het verplicht is, is niet iedereen in Nederland verzekerd, maar dat betekent niet dat zij verstoken blijven van GGZ-zorg. De Zvw garandeert namelijk ook dat niet-verzekerden toegang hebben tot noodzakelijke zorg. In gevallen waarin een persoon niet verzekerd is, kan een huisarts of GGZ-instelling de benodigde zorg bieden en de kosten declareren bij de overheid. Deze zorg wordt verleend op basis van medische noodzaak en urgentie, wat betekent dat mensen in crisis of met ernstige psychische problemen altijd de zorg krijgen die ze nodig hebben.

De Zvw waarborgt dus de toegankelijkheid van GGZ-zorg voor zowel verzekerden als niet-verzekerden, met als uiteindelijk doel het bevorderen van de geestelijke gezondheid en het bieden van de juiste zorg op het juiste moment, ongeacht de verzekeringsstatus.

Als er behoefte is aan langdurige GGZ-zorg, kan er een aanvraag worden ingediend voor bijzondere bijstand, waarbij de overheid financiële ondersteuning biedt voor de benodigde behandeling.

Altijd op de hoogte blijven? Volg ons online

Adres

Hoofdkantoor
Schweitzerlaan 2
9728 NP Groningen
Tel. 050 - 30 55 433

Slagharen
Anton Geerdesplein 9
7776 BD Slagharen
Tel. 0523 - 74 58 11

Leeuwarden
Zuiderplein 4-6
8911 AJ Leeuwarden
Tel. 050 - 30 55 433