icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin icon-share icon-close icon-whatsapp
Vergoeding

Vergoeding

PsyValens is voor de GGZ een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Voor u betekent dit dat, afhankelijk van uw polisvoorwaarden, uw verzekeraar tussen de 65% en 100% van ons factuurbedrag zal vergoeden. Het is goed dit vooraf te checken bij uw zorgverzekeraar.

Enkele zorgverzekeraars hebben ons in staat gesteld rechtstreeks aan hen te factureren, maar bij het merendeel van de verzekeraars kunnen wij onze factuur niet namens u aanbieden. Dit zult u zelf moeten doen, waarna uw verzekeraar het te vergoeden deel op uw rekening voldoet.

Wanneer u niet in staat bent een eventueel restbedrag te voldoen, neemt u dan contact met ons op. Wij zoeken dan graag met u naar een gepaste oplossing.

Eigen risico

Voor een behandeling bij PsyValens, die wordt vergoed uit de Zorgverzekeringswet, betaalt u geen eigen bijdrage. Wel is het wettelijk verplicht jaarlijks eigen risico van € 385,- per jaar van toepassing op onze zorg. Als u bij de keuze voor uw zorgverzekering hebt gekozen voor een vrijwillig eigen risico, kunnen de kosten hoger liggen. Uw zorgverzekeraar brengt het eigen risico bij u in rekening voor het jaar waarin uw behandeling start.

Altijd op de hoogte blijven? Volg ons online

Adres

Hoofdkantoor
Schweitzerlaan 2
9728 NP Groningen
Tel. 050 - 30 55 433

Slagharen
Anton Geerdesplein 9
7776 BD Slagharen
Tel. 0523 - 74 58 11

Leeuwarden
Zuiderplein 4-6
8911 AJ Leeuwarden
Tel. 050 - 30 55 433