icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin icon-share icon-close icon-whatsapp
PsyValens: Behandeling en diagnostiek voor volwassenen en ouderen

Behandeling met aandacht

Psychische problemen en klachten kunnen heel verschillend van aard en hevigheid zijn voor u en uw omgeving. PsyValens kan helpen.

Ons doel is op laagdrempelige wijze een optimale behandeling te bieden aan onze cliƫnten. Wij houden hierbij rekening met persoonlijke mogelijkheden en werken transcultureel. Ons behandelteam kenmerkt zich door diversiteit, betrokkenheid en deskundigheid. Behandeling kan in diverse talen geboden worden.

PsyValens biedt behandeling aan iedereen met psychische problemen die daar graag ondersteuning bij wil. Wij leveren zorg binnen een breed spectrum aan problematieken.

PsyValens is een praktijk voor geestelijke gezondheidszorg die zorg biedt in de vier noordelijke provincies van Nederland. Wij bieden behandeling binnen de generalistische basis GGZ en specialistische GGZ aan.

Behandeling

Wij bieden zorg op het gebied van onder andere angst- en stemmingsproblematiek, PTSS, OCD, milde persoonlijkheidsproblematiek en ontwikkelingsproblematiek. (Niet alle stoornissen zoals geclassificeerd in de DSM worden vanuit de geneeskundige GGZ behandeld of vergoed. Deze stoornissen behandelen wij niet.)

Onze benadering is gebaseerd op de actuele richtlijnen en maakt gebruik van geavanceerde behandelmethoden, zoals cognitieve gedragstherapie (CGT), Schematherapie, EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), ACT en Mindfulness.

Wij bieden flexibiliteit in onze behandelingsaanpak door zowel face-to-face sessies, online behandelingen als een combinatie van beide (Blended Care) aan te bieden. Hierdoor kunnen we onze cliënten op maat gemaakte zorg leveren die aansluit bij hun individuele behoeften en voorkeuren.

Vraag bij de betreffende afdeling naar de mogelijkheden voor uw behandeling; deze kunnen per behandelafdeling verschillen.

Door middel van een periodieke evaluatie van het behandelproces wordt er tijdens het multidisciplinair overleg op toegezien dat er uitsluitend wordt gewerkt binnen zorgstandaarden en richtlijnen, met inachtneming van de zorgprogramma’s die PsyValens hanteert. Dit alles gebeurt in goede communicatie met u of uw naaste.

Kortom, ons team bestaat uit een divers gezelschap van professionals, waaronder GZ-Psychologen, Basis-Psychologen, Psychiater, Vak-therapeuten, zorgprofessionals met een Hbo-opleiding, en ondersteunend personeel zoals secretariaatsmedewerkers en management. Samen zijn wij volledig toegewijd om u de hoogst mogelijke kwaliteit van zorg en service te bieden.

Inclusiecriteria

PsyValens staat voor inclusieve zorg waarbij eenieder die aan onze inclusiecriteria voldoet, in aanmerking komt voor behandeling en begeleiding. Onze exclusiecriteria zijn gebaseerd op onze expertise en de setting waarbinnen wij behandelingen begeleiding geven.

Exclusiecriteria

(Contra-indicaties) voor aanmelding bij PsyValens zijn:

  • Zeer crisisgevoelig en/of (para)suïcidaal gedrag.
  • Psychotische toestandsbeelden en/of ernstige dissociatieproblematiek.
  • Ernstig antisociaal en/of ernstig (verbaal) agressief gedrag.
  • Ernstige persoonlijkheidsproblematiek.
  • Eetstoornis als primaire problematiek.
  • Uitgebreide en specialistische diagnostiekvragen.

Bij Psyvalens behandelen we geen crisisgevoelige casussen omdat wij geen crisisteam tot onze beschikking hebben.

Bij Psyvalens staan we klaar om geestelijke gezondheidszorg (GGZ) te bieden aan zowel verzekerden als niet-verzekerden onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het is echter belangrijk op te merken dat we ons specifiek richten op niet-crisisgevoelige GGZ-zorg.

Wij beschikken niet over een crisisteam dat in staat is om onmiddellijke en intensieve crisisinterventie te bieden. In gevallen van acute psychische nood, waarbij er sprake is van een crisissituatie, raden we ten zeerste aan om onmiddellijk contact op te nemen met de lokale crisisdienst, spoedeisende hulp of een andere gespecialiseerde instantie die gespecialiseerd is in crisishulpverlening. Als u twijfelt over de ernst van uw situatie, aarzel dan niet om professioneel advies in te winnen bij de juiste (crisis)hulpverleners.

Behandelafdelingen

PsyValens bestaat uit 5 verschillende afdelingen en werkt vanuit drie locaties in Noord Nederland.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiƫntenfederatie Nederland
PsyValens b.v. is gewaardeerd op ZorgkaartNederland.

Adres

Hoofdkantoor
Schweitzerlaan 2
9728 NP Groningen
Tel. 050 - 30 55 433

Slagharen
Anton Geerdesplein 9
7776 BD Slagharen
Tel. 0523 - 74 58 11

Leeuwarden
Zuiderplein 4-6
8911 AJ Leeuwarden
Tel. 050 - 30 55 433