icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin icon-share icon-close icon-whatsapp
Wachttijden

Wachttijden

We doen er alles aan om de wachttijd voor u zo kort mogelijk te houden. 
Op dit moment is er een wachttijd van ca. 6 weken voor de start van een intakegesprek.

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer de wachttijd onverhoopt toch boven aanvaardbare wachttijden uitstijgt, kunt u telefonisch contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.

Uw zorgverzekeraar kan helpen om binnen 4 weken vanaf het eerste contact met de zorgaanbieder een intakegesprek te plannen of behandeling te starten binnen 10 weken vanaf de intake. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen. Ook kan er gedacht worden aan een overbrugging bij de praktijkondersteuner huisarts (POH-GGZ), voordat u terecht kan voor een behandeling bij de PsyValens. Het kan ook betekenen dat u bij een andere zorgaanbieder terecht komt.

Altijd op de hoogte blijven? Volg ons online

Adres

Hoofdkantoor
Schweitzerlaan 2
9728 NP Groningen
Tel. 050 - 30 55 433

Slagharen
Anton Geerdesplein 9
7776 BD Slagharen
Tel. 0523 - 74 58 11

Leeuwarden
Zuiderplein 4-6
8911 AJ Leeuwarden
Tel. 050 - 30 55 433