icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin icon-share icon-close icon-whatsapp
Specialisaties

Specialisaties

Psycho-educatie

Psycho-educatie richt zich op het geven van voorlichting en advies over psychische klachten. Wanneer u klachten ervaart kunnen er soms vragen bij u opkomen, of zoekt u naar verklaringen. Middels psycho-educatie geeft een psycholoog u, en uw omgeving, handvaten om met de situatie om te gaan. Hierdoor kan meer inzicht en meer begrip ontstaan

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

CGT is actief en doelgericht: u gaat uw eigen gedrag en gedachten onderzoeken en aanpassen. Daarnaast is het vooral gericht op het hier en nu. De oorzaak van uw klachten kunt u namelijk niet altijd meer vinden. Dat is ook niet altijd nodig. De belangrijkste vraag voor een CGT-behandeling is: waarom blijft dit probleem nu bij u voortbestaan? Het kan zijn dat u door bepaalde gebeurtenissen terecht bent gekomen in een negatieve spiraal van gedachten, gevoelens en gedrag. Met cgt leert u die te doorbreken door anders te gaan reageren.

Mindfulness

Mindfulness is een manier om uw aandacht te trainen waardoor u stil staat bij wat er nu gebeurt, het huidige moment. Via mindfulness leert u met openheid en acceptatie aandacht te hebben voor wat zich voordoet. Sensaties, gevoelens, gedachten komen en gaan, ook als het minder aangename gedachtes zijn. U ontwikkelt een manier om hier op een vriendelijke en geïnteresseerde manier naar te kijken, zonder oordeel. U bent aandachtig en bewust van (spanning in) uw lichaam en emoties die u op dat moment ervaart. Hierdoor kunt u het verleden en de toekomst even laten voor wat het is. 

Acceptance and Commitment Therapy

ACT is een vorm van cognitieve gedragstherapie met wetenschappelijke onderbouwing. Binnen ACT gaan ze ervan uit dat ieder mens onvermijdelijk tegenslagen gaat tegen komen in zijn of haar leven die diegene ervan verhinderen zijn of haar dromen waar te maken. Middels ACT krijgt u handvatten aangeboden om hiermee om te gaan, zodat u niet in beslag genomen wordt door deze tegenslagen en meer energie over heeft voor de waardevolle dingen in het leven.

Traumabehandeling

Een trauma is een onverwerkte gebeurtenis uit iemands verleden, deze onverwerkte gebeurtenis kan voor veel belemmeringen zorgen in het dagelijks leven. Er zijn verschillende manieren om een trauma te behandelen. Dit kan binnen PsyValens op de volgende manieren: Narratieve Exposure Therapie (NET), Imaginaire Exposure, Imaginaire Rescripting en Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR).

Bij NET gaat u samen met de psycholoog de positieve en negatieve belangrijke gebeurtenissen in uw leven na, deze worden in detail besproken en in perspectief gezet in uw leven. Vervolgens wordt nagegaan wat uw emoties en gevoelens zijn bij deze gebeurtenissen, op deze manier krijgt u duidelijk in beeld op wat voor manier deze gebeurtenissen u beïnvloeden. Bij Imaginaire Exposure wordt u blootgesteld aan uw trauma, door de traumatische gebeurtenis onder begeleiding her te beleven kunt u anders gaan kijken naar uw trauma en het gaan verwerken.

Middels Imaginaire Rescripting haalt u uw traumatische herinnering weer omhoog en verandert u de herinnering in uw hoofd, op deze manier zal de herinnering u minder spanning opleveren. Bij EMDR wordt u gevraagd om aan uw traumatische herinnering te denken, terwijl u hieraan denkt wordt uw natuurlijke verwerkingssysteem geactiveerd waardoor u automatisch het trauma gaat verwerken.

Vluchtelingen en meertalig

PsyValens biedt ook behandeling en diagnostiek aan vluchtelingen, zo heeft PsyValens veel cliënten die verblijven bij het asielzoekerscentrum in Sint-Annaparochie. Om een zo breed mogelijke doelgroep te bereiken biedt PsyValens behandeling en diagnostiek in verschillende talen, deze zijn Nederlands, Engels, Frans, Turks en Arabisch.

COMET

Iedereen ervaart dagen waarin diegene zich onzeker voelt of minder zelfvertrouwen heeft. Echter kan het voorkomen dat iemand voor een langere tijd last heeft van een laag zelfbeeld en hierdoor belemmerd wordt in het dagelijks leven. Middels COMET, oftewel Competitive Memory Training, kan u een positief zelfbeeld creëren. Er wordt op een realistische manier naar uw eigenschappen gekeken en op deze manier wordt er een werkelijk beeld gevormd.

Altijd op de hoogte blijven? Volg ons online

Adres

Hoofdkantoor
Schweitzerlaan 2
9728 NP Groningen
Tel. 050 - 30 55 433

Slagharen
Anton Geerdesplein 9
7776 BD Slagharen
Tel. 0523 - 74 58 11

Leeuwarden
Zuiderplein 4-6
8911 AJ Leeuwarden
Tel. 050 - 30 55 433