icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin icon-share icon-close icon-whatsapp
Intake

Intake

Tijdens de intake zal er samen met de behandelaar een beeld geschetst worden van de klachten. We onderzoeken samen met u of uw hulpvraag aansluit bij hetgeen wij u kunnen bieden. Hierna volgt het adviesgesprek waarin wordt aangegeven wat in het multidisciplinair overleg is besproken en wat wij u kunnen bieden. In samenwerkingsverband zal er een behandelplan opgesteld worden dat aansluit op de hulpvraag en problematiek.

PsyValens gebruikt verschillende erkende methodieken in de behandeling van klachten en waar nodig betrekken wij de huisarts, de psychiater binnen Psyvalens of andere specialisten om tot een adequate behandeling te komen. Binnen de behandeling werken we oplossingsgericht en zullen we ons niet alleen focussen op de klachten, maar ook op persoonlijke mogelijkheden om zo goed mogelijk om te leren gaan met de problematiek.

Altijd op de hoogte blijven? Volg ons online

Adres

Hoofdkantoor
Schweitzerlaan 2
9728 NP Groningen
Tel. 050 - 30 55 433

Slagharen
Anton Geerdesplein 9
7776 BD Slagharen
Tel. 0523 - 74 58 11

Leeuwarden
Zuiderplein 4-6
8911 AJ Leeuwarden
Tel. 050 - 30 55 433