icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin icon-share icon-close icon-whatsapp
Behandelaanbod

Behandelaanbod

Wij bieden zorg op het gebied van onder andere angst- en stemmingsproblemen, traumagerelateerde problematiek, obsessief-compulsieve problemen, somatoforme problematiek, milde persoonlijkheidsproblematiek en ontwikkelingsproblematiek zoals ADHD en ASS, levensfaseproblematiek, faalangst en negatief zelfbeeld, klachten rondom rouw en verlies.

Daarnaast hebben wij een zorgovereenkomst voor behandeling, begeleiding en dagbesteding voor Asielzoekers en Oekraïense ontheemden.

Mochten wij niet de juiste hulp kunnen bieden dan zullen wij zorgen voor een doorverwijzing naar een meer gespecialiseerde hulpverlener voor de desbetreffende problematiek.

Vraag bij de betreffende vestiging naar de mogelijkheden voor uw behandeling; deze kunnen per vestiging verschillen.

Aanmelden

Om u aan te melden en in aanmerking te komen voor vergoeding heeft u een juiste verwijsbrief van de huisarts (of andere specialist) nodig, met daarin vermeld de AGB code.

Lees meer

Intake

Tijdens de intake zal er samen met de behandelaar een beeld geschetst worden van de klachten en hun mogelijke oorsprong. We onderzoeken samen met u of uw hulpvraag aansluit bij hetgeen wij u kunnen bieden.

Lees meer

Behandeling

Door middel van een periodieke evaluatie van het behandelproces wordt er tijdens het multidisciplinair overleg op toegezien dat er uitsluitend wordt gewerkt binnen zorgstandaarden en richtlijnen

Lees meer

Altijd op de hoogte blijven? Volg ons online

Adres

Hoofdkantoor
Schweitzerlaan 2
9728 NP Groningen
Tel. 050 - 30 55 433

Slagharen
Anton Geerdesplein 9
7776 BD Slagharen
Tel. 0523 - 74 58 11

Leeuwarden
Zuiderplein 4-6
8911 AJ Leeuwarden
Tel. 050 - 30 55 433